Hoppa till sidans innehåll

Regler sjösättning/upptagning


Sjösättning / Upptagning med klubbens kran på Varvet sker enligt följande regler:

Du som får hjälp av segelklubben att lyfta din båt och eller tillbehör med någon av segelklubbens lyftredskap gör det under följande förutsättningar:

1Manövrering av kran får endast ske av MSK utsedd personal.

2. Lyftet sker helt på egen risk. Föreningen och eller den som handlar på föreningens uppdragfriskriver sig från varje form ansvar om något skulle inträffa.

3. Båtägaren ska ha giltig försäkring för sjö och slipskador. Planera ditt lyft noga! Kontrollera lyft och hjälpmedel före lyft. Se till att vagnen är säker. Tillse att däck/hjul/axlar är i gott skick. 

4. Du har ansvar för lyftet i förhållande till andra. Båtägaren placerar lyftstropparna på båten. Skulle du skada annans egendom eller andra i samband med lyftet - tänk på att det är du som bär ansvaret härför.

5. Tillse att ingen vistas i närheten när du lyfter. Lyft aldrig ensam, tillse att någon hela tiden hjälper dig så att ingen går under hängande last.   

6När du satt i båten- i sjön eller på land - förtöj/förankra ordentligt. Märk upp vagn med "Ägare" och "Telefonnummer". Vagnar rullas under sommarperioden in i skjulen.

7. Rapportera genast till kranföraren om något oförutsett inträffat.   

8. Inga lyft görs för båt/person som har förfallen faktura till klubben.

9. Inga lyft görs överstigande 10 ton. Kranen har våg.

Anmälan om sjösättning till någon kranförare senast fredag, dagen före respektive helg! Pågår så länge båtar finns i kön, utan avbrott.

Uppdaterad: 13 APR 2021 20:38 Skribent: Joakim Lönnbom
85 års Varvet

Postadress:
Mönsterås SK - Segling
Nynäsvägen 46
38392 Mönsterås

Besöksadress:
Nynäsvägen 46
38392 Mönsterås

Kontakt:
Tel: 049945735, 049945712
E-post: monsterassegelklubb@...

Se all info