Hoppa till sidans innehåll

Kvartalsmöte 13 juni


Kvartalsmöte på Varvet 120613

 

§ 1                 Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla sex närvarande medlemmar välkomna, utöver ordförande och sekreterare, och öppnar mötet.

 

§ 2                 Dagordning

Uppläses och godkännes

 

§ 3                 Val av justeringsmän

Ove Hägerström och Tommy Nyberg

 

§ 4                 Föregående protokoll

Ordförande går igenom protokollet från föregående kvartalsmöte.

 

§ 5                 Anmälda frågor

Bastun: Torsten G önskar öppna ett konto för inkomsterna från bastuuthyrning. Kassören ordnar detta. Torsten tar hand om bokningarna och kommer att tilldelas en redaktörsroll på klubbens hemsida för uppdraget. Torsten önskar vidare att en bössa sätts upp för betalning el på Segelholmen. Lars E tar fram en bössa. Förslag på skylt för detta visades. Vill vidare att en punkt som heter Segelholmen läggs till på dagordningen. Bastureglerna skrivs om, finns på hemsidan och i bastun.

Tommy har förslag på en skylt att förtöjning långsides på Segelholmen bör undvikas. En del medlemmar drar sig för att lägga till pga att folk inte flyttar sig när det kommer fler besökare.

Ekonomin: En kommitté ska bildas för att se över klubbens avgifter.

Klubben behöver en valberedning. Sören S får i uppdrag att söka medlemmar till detta.

Ordförande kommer att avgå vid årsmötet och fortsätter inte om han får frågan.

 

§ 6                 Skrivelser

Inga.

 

§ 7                 Rapport från kassören

Kassören redogör för klubbens utlägg hittills i år. Bilaga 1.

 

§ 8                 Rapport från varvskommittén

Planerade åtgärder genomfördes på städkvällen 30/5. Dra in vagnar. Koppla på vattnet på bryggorna och montera stegarna. Städa och trimma gräset. Måla stenarna för nerkörningshinder. Fixa till fotskrapan vid entrén. Spänna ihop bryggsektionerna.

Städa verktygsboden. Reparera landgången till bryggorna. Planerade åtgärder snarast: Räta upp brygga C med flytblock.

En ny bom är uppsatt vid andra uppfarten.

Grillplatserna på Segelholmen måste åtgärdas. Ev gjuta om befintliga eller sätta dit cementringar. Nya möbler till lilla rummet i klubbstugan på Segelholmen ska köpas in. Utan stoppning.

 

§ 9                 Rapport från kappseglingskommittén

Kalmarsundsregattan seglades 9/6. Åtta båtar till start.

Det är mellan 10-12 båtar till start på torsdagarna.

På Våryran i Timmernabben tog MSK första och andra plats. Lönnbom och Evertsson med besättningar.

 

§ 10               Nya medlemmar

Jonny Hill, Joakim Nyqvist och Per Martis alla från Mönsterås.

 

Vid protokollet

 

Iréne Holm                                                                    

 

Sekr                                                                                 

 

 

Bilaga 1

 

Budgetförslag för verksamhetsåret 2012 för Mönsterås segelklubb

 

 

 

 

INTÄKTER

Budget

 

Utfall

Medlemsavgifter

190 000

 

 

Hamnhyra

8 000

 

 

Uthyrning av lokaler

2 000

 

 

Övriga bidrag

33 000

 

 

Totalt

233 000

 

 

 

 

 

 

KOSTNAD / DRIFT

 

 

 

Direkta kostn varvet mark

30 000

 

29 000

Direkta kostn varvet byggnader

10 000

 

 

Svartö-leden

10 000

 

 

Översyn av MSK traktor

13 000

 

13 136

Övriga seglingar

5 000

 

 

Torsdagsseglingar

4 000

 

 

Direkta kostn Segelholmen

20 000

 

 

Bidrag till SM seglingar

10 000

 

 

Totalt

102 000

 

42 136

 

 

 

 

Övriga kostnader (Budget grundar sig på utfall 2011 ej uppräknad)

Elektricitet

38 000

 

20 925

Vatten och Avlopp

7 000

 

7 163

Renhållning

4 000

 

 

Programvaror

1 500

 

 

Trycksaker

4 000

 

3 130

Annonsering

9 000

 

2 845

Porto

4 000

 

1 950

Företagsförsäkringar

20 000

 

16 015

Lån

0

 

 

Övr kostnader

32 000

 

22 985

Bankkostnader

4 000

 

1 687

Totalt

123 500

 

76 700

 

 

 

 

Rörelseresultat före avskrivningar

 

7 500

118 836

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 
85 års Varvet

Postadress:
Mönsterås SK - Segling
Nynäsvägen 46
38321 Mönsterås

Besöksadress:
Nynäsvägen 46
38392 Mönsterås

Kontakt:
Tel: 049945735
E-post: This is a mailto link

Se all info